Blockout banner

Blockout-ul este bannerul care poate fi tipărit pe ambele fețe și care este mai gros și mai rezistent la vânt. O altă caracetristică a materialului este că include o pânză perfect opacă, astfel mesajul publicitar fiind perfect lizibil. Se folosește în prinicpal la acele bannere ce se întind între stâlpii stradali dar poate avea și alte aplicații.